WFRP Empire Names

Male and female Empire names


Carlinda Shaumer
Gottolf Shaumer
Rudolf
Rudolf
Talima Meusmann
Aldebrand Zumwald
Thargruma Tolzen
Alicia Reichert
Isabella Laut
Roderic Fiegler